Złotobrody emir

Powolnie to szło, ale lepiej z tem było, łatwiej stykali się z ludem, łatwiej mogli mu szepnąć do ucha to, czego im z pewnością żaden z potomków starszyny kozackiej,
obdarowanych ''duszami", nie szepnął.
Obaczyli się w Połtawie z tym i owym, według wskazówek Hulanickiego — i nie pożałowali tego.
Starego szanowali wszyscy, a polecenie jego miało wielką powagę. Otwierały się przed nim nietylko chaty kozaków, ale i ich serca. Tem lepiej.
Mówili otwarcie — i nie żałowali tego wcale.
Od jednej chaty do drugiej ich przeprowadzano, nie jak dziadów-żebraków, lecz jak posłanników dobrej nowiny, dla wszystkich pożądanej.
Opuściwszy Połtawę z dobrą otuchą, na Sicz powędrowali.
Weszli w step głuchy i stepem poszli.
Nie było tu już ani miast, ani wsi, ale byli ludzie.
Siedzieli w kureniach, wykopanych w ziemi, tak, że trzeba było dobrze ich szukać, aby znaleźć.
Prowadzili życie włóczęgowskie, na pół dzikie, żywiąc się tylko mlekiem krów i owiec i zwierzyną.
Dróg do nich nie było żadnych.
W step głęboki mało kto zapuszczał się, chyba tylko _walka _czumaków ledwie zaznaczonym śladem.
Kto w step uciekł, czuł się tam do pewnego stopnia bezpiecznym i swobodnym; tam nie dosięgło go ani oko _stanowego, _ani żyd pejsaty, szpieg pański, nie zaglądał nigdy. Bano się.
Dziki step ma wiele podobieństwa do puszczy leśnej. W czahorach stepowych tak samo, jak w mateczniku puszczy, Bóg wie, na co się natknąć można!
Pod ochroną tedy przestrachu i tajemnicy chroniły się niedobitki kozackie, zbiegła ludność poddańcza i żyła tam z rybołówstwa lub polowania.
Było to społeczeństwo odrębne od tego, które się obok już ukształtowało i weszło w karby nowego porządku; świat jakiś nowy, na pół tajemniczy, fantastyczny, żyjący
własnem życiem w zupełnej nieświadomości, że istnieje inny świat jaki. Czuli się tu wolni, bezpieczni, szczęśliwi może.
Żyli otoczeni całą poezją tradycji, która im nie pozwoliła godzić się z nowym porządkiem.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 Nastepna>>