Złotobrody emir

miło mi jest zawsze spędzić godziny w tak miłem towarzystwie, jakie w domu marszałkowstwa znajduję.
— Więc czekamy...
Rejwach na ubogiej plebanji trwał może pół godziny, poczem goście jedni po drugich rozjeżdżać się poczęli.
Wyszedł i Emir w asystencji Witorta i Sokoła, ale na samym progu spotkał się z księdzem Kalasantym.
Przywitał się z nim rubasznie.
— Kiedyż do mnie?
— Nie mogę — odrzekł — ojciec Łukasz coraz cieniej śpiewa, muszę go wyręczać.
— Mam coś do pokazania...
— Co? — jeśli wolno wiedzieć. Graf zaciekawiał.
— Warto się przypatrzyć...
— Gdybym wiedział — wnetbym wolną chwilę upatrzył...
Przytem skorzystałbym ze sposobności... Mam prześlicznego szpaczka na sprzedaż...
Miałem go właśnie panu hrabiemu sprezentować. A możeby zaraz?
— Jakto? Dziś? Zaraz? Mówisz przecie, że nie masz czasu.
— O, tyle się znajdzie !
— Nie mogę dziś...
jadę w tej chwili do pałacu... a potem do Zarwańca, ale... niech go ksiądz dobrodziej za parę dni przyprowadzić każe.
— Wątpię, czy mi się to uda.:. Na Spasa jarmark w Bałcie..
. A tu żyd arędarz z Popońskich karczem od tygodnia biega do mnie... chce go kupić... podobno dla p. marszałka.
— Jakto? I ksiądz sprzedałbyś marszałkowi?
Pan graf nie lubił, ażeby mu kto w targ wchodził.
— Kto płaci, ten pan — zaznaczył sentencjonalnie ojciec Kalasanty.
— A przyjaźń?
Zawsze jestem wiernym sługą pana hrabiego.
Pokora ojca Kalasantego rozbroiła grafa.
— Przyprowadź no szpaczka... jeżeli go masz z dobrego stada, to kupię z pewnością...
— Od Giżyckich...
— Ładny, ród .. I ja mam coś pięknego. W palce po żydowsku cmoknął.
— Nadeszły mi z Neżdu dwa ogiery i dwie klacze... więc czekam!
— Do nóżek się ścielę. Pożegnali się.
Ojciec Kalasanty wszedł do pokoju; plebanję wszyscy już opuścili.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 Nastepna>>